March as Fire Prevention Month

Dati madalas akong nagtataka kung bakit kung kailan Fire Prevention Month ay saka naman maraming naitatalang kaso ng mga nasusunugan, ang dahilan pala ay pareho lang din. Buwan ng Marso at Abril ang mas marami talagang nasusunugan dahil na rin siguro ito ang umpisa at panahon ng tag-init at ito ang dahilan kung bakit March ang napiling Fire Prevention Month.


Manila Bulletin reported earlier this month that this year's observance of Fire Prevention Month has the theme "Makiisa, Makialam at Makipagtulungan Upang Sunog ay Maiwasan." - The Bureau of Fire Protection (BFP).

Nananawagan ang BFP sa lahat ng mamamayan, paaralan, kumpanya, kumunidad at iba pa na maging alerto, makiisa at gawin ang lahat ng maaaring gawin para makaiwas sa sunog.
Narito ang ilang mga paalala upang sunog ay maiwasan.
  •  Iligpit ng maayos ang mga bagay na madaling masunog o pagmulan ng apoy, gaya ng lighter, posporo, papel, plastik at gasolina. Ilayo sa maaabot ng mga bata o alagang hayop.
  •  Ugaliin ang regular na pag-checkup ng electrical wiring sa bahay. Hanggat maaari ipatingin ang linya ng kuryente sa isang bihasa o lisensyadong electrician.
  •  Kung sa mga panahon ng walang kuryente, iwasan naman na iwanan ang mga gasera lalung-lalo na ang mga kandila na nakasindi at walang nagbabantay. 'Wag din ilagay malapit sa mga materyal na takaw-sunog.
  •  Bunutin sa saksakan ang plug ng mga appliances pagkatapos gamitin.
  • Laging itabi o i-save ang contact number ng mga local fire stations sa mga lugar na madaling mahanap kung kakailanganin. Mas maganda kung sa phonebook ng cellphone isi-save at naka speed dial.
  • Mas maganda rin kung may fire extinguisher tayo sa ating mga bahay o opisina at nasa mga lugar na madaling mahanap at makuha. Laging i-check ang extinguisher at kung may mga kasama sa bahay mas makabubuti rin kung alam nila o turuan sila ng paggamit nito. 
Iba na rin ang handa. Makiisa po tayo at 'wag ipagwalang bahala, isipin na lang natin ang mga ari-arian at buhay na ating maililigtas sa pamamagitan ng simpleng pagsunod sa mga simpleng paalala.

Ayon naman sa report ng GMAnews, the BFP statistics recorded 900 fire cases in March of 2011 and 1,256 cases in April of that same year. 

Muli,  "Makiisa, Makialam at Makipagtulungan Upang Sunog ay Maiwasan."

Everyday should be a Fire Prevention Day. :D


No comments