Google Pinapaigting ang Wikang Filipino at Cebuano sa Bago Nitong Kampanya


Ang Agosto ay ang buwan kung saan tayong mga Filipino ay nagdiriwang ng Linggo ng Wika o Buwan ng Wika depende sa mga ilang paaralan, base na rin ito sa pinakabagong Proclamation 1041 na nagsasaad na dapat ay idaos ang pagdiriwang ng Wikang Pambansa sa loob ng isang buwan sa halip na isang lingo lamang na ating kinagisnan.

At bilang bahagi ng isang buong buwang selebrasyon, ang Google ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang palatuntunan na tinatawag na Love Your Language (Mahalin ang Sariling Wika) sa pamamagitan ng Translate-a-Thon na pagtitipon sa mga piling lugar sa bansa. Layunin programang ito na lalu pang pagtibayin, paunlarin at paigtingin ang paggamit ng dalawa sa mga pinakaginagamit na wika sa bansa sa internet, ito ang Filipino o Tagalog at Cebuano.

Isa rin sa mga dahilan na kaakibat ng kampanyang ito ng Google ay upang mas madaling makuha at maihatid ang mga impormasyon at kaalaman sa mga taong nais malaman ang nilalaman ng internet sa kanilang sariling lengwahe.

Ayon sa hepe ng pakikipag-ugnayan at pampublikong usapin ng Google Philippines na si Gail Tan, “Ang misyon ng Google ay upang madaling makuha ang impormasyon at gawin itong kapaki-pakinabang sa lahat dahil hindi ito magagamit kung ito ay nasa lengwahe na hindi maintindihan,”
Ang kauna-unahang translate-a-thon na pagtitipon ay ginanap sa Maynila na nilahukan ng ilang mga boluntaryong manggagawa. Dito ay buong maghapon silang nagsalin ng mga saling Ingles sa Filipino at Cebuano. At hindi pa rito nagtatapos ang gawaing ito, sinabi ng Google na magsasagawa rin sila ng ganitong mga gawain at aktibidad sa mga sumusunod na lugar.

- Bacolod
- Baguio
- Cagayan de Oro
- Cebu
- Dagupan
- Davao
- General Santos
- Guimaras

Kung ikaw ay nakatira o malapit sa mga nasabing lalawigan at nais mong makibahagi at tumulong sa pagpapaunlad ng wikang Filipino at Cebuano sa internet, maaari kang dumalo sa mga lugar na ito. Kung sa ilang kadahilanan namang hindi mo makakayang pumunta sa mga nabanggit na lokasyon may isa pang paraan upang makibahagi, pwede kang magpatala sa sites.google.com/site/loveyourlanguagephilippines/ at mag-umpisang isumite ang iyong mga salin. Bukod sa pagsasalin ng mga salitang banyaga, pwede ka rin maging isang tagapagbalido o tagapagpatunay ng mga gawa ng iba.

Bagamat hindi ito isang paligsahan, maggagawad pa rin ang Google Philippines ng pagkilala sa mga makikisali sa kampanyang Love Your Language Philippines. At kung sinuman ang may pinakamaraming kontribusyon sa buong buwan ng Agosto ay siyang makakakamit ng parangal.


Pinagmulan 1: Interkasyon 
Pinagmulan 2: Love Your Language Philippines (Google)


No comments